Drukwerk en advertenties


Kort na het overlijden moeten familieleden, vrienden en bekenden op de hoogte worden gesteld. Zij worden zo in de gelegenheid gesteld de uitvaart bij te wonen. Ondanks alle moderne communicatiemiddelen zijn rouwbrieven en advertenties in kranten nog steeds de meest gebruikte middelen. Ook onder de onvermijdelijke tijdsdruk wilt u toch graag een duidelijke en persoonlijke toon aanslaan.

Onze uitvaartverzorgers beschikken over goede contacten met zowel drukkerijen als krantenuitgevers. Dat betekent dat zowel de tekst als het ontwerp in onderling overleg met u snel en correct kan worden geproduceerd. Dat kan aan de hand van talloze voorbeelden of helemaal volgens uw eigen ideeën.

Ook hier geldt weer: uw persoonlijk wensen en ideeën bepalen hoe een en ander er gaat uitzien. De tijdsplanning en uitvoering nemen wij u graag uit handen.


Waarmee kunnen wij u helpen?

Kies hieronder een onderwerp om meer over te weten te komen: