Stichting


Vanuit de noaberschapgedachte is een kleine eeuw geleden de begrafenisvereniging voor Nijverdal en omstreken opgericht. Sinds 1953 is de vereniging een stichting geworden, met als doel het op correcte en waardige wijze uitvoeren van begrafenissen en crematies overeenkomstig de wensen van de familie, ongeacht waar men verzekerd is. Dit alles zonder winstoogmerk.

De onderlinge betrokkenheid – het kenmerk van noaberschap – is nog steeds allesbepalend voor onze manier van werken. Die betrokkenheid inspireert ons bij het verzorgen van begrafenissen en crematies. We ondersteunen nabestaanden waar we kunnen. Je kunt een uitvaart nu eenmaal niet over doen. Nabestaanden moeten er met een goed gevoel op kunnen terugkijken. Dat is een onderdeel van de rouwverwerking.

Respect, dienstverlening, zorgvuldigheid en aandacht zijn stuk voor stuk kernbegrippen voor onze organisatie en voor onze medewerkers.


Uitvaartcentrum Uitvaartverzorging Nijverdal

Waarmee kunnen wij u helpen?

Kies hieronder een onderwerp om meer over te weten te komen: